Extra odměna

za doporučení
fotovoltaiky

Doporučíte-li vašemu příteli (rodině, známému, či kolegovi) ​fotovoltaiku od GoldenSUN.energy​získáte extra odměnu
až 20 000 Kč
a váš přítel extra slevu.


Partnerský program GoldenSUN.energy


Doporučit fotovoltaiku od GoldenSUN.energy se vyplatí!

Doporučení fotovoltaiky je součástí Partnerského programu GoldenSUN.energy, a to je program, kde vyhrávají všichni. 

  • Vy získáte extra odměnu. Odměna závisí na velikosti fotovoltaické elektrárny, výše odměny v případě doporučení fotovoltaiky pro rodinný dům je 5 % z celkové hodnoty díla bez DPH. V případě doporučení fotovoltaiky pro komerční byznys je odměna za doporučení 2 % z celkové hodnoty díla bez DPH.
  • Váš přítel získá díky vašemu doporučení nejen skvělé řešení solární elektrárny, ale i extra slevu ve výši vaší odměny, kterou by jinak nezískal.
  • My získáme nového klienta, kterému můžeme dodat fotovoltaickou elektrárnu, a o kterého se pak můžeme dobře starat. 
  • A vyhrává i planeta a lepší životní prostředí pro budoucí generace, protože díky vám přibude další solární elektrárna, která bude šetřit produkci CO2.

Zapojte se do programy i Vy!

CHCI VÍCE INFORMACÍ

Jak to funguje?

Krok 1. Registrace do Partnerského programu

Vyplňte níže uvedený registrační formulář. Vaši žádost zpracujeme
a přidělíme vám přístup do našeho partnerského portálu.

Krok 2: Doporučení kontaktu

Doporučte nám Váš kontakt vyplněním formuláře "Doporučit kontakt". Doporučte nám pouze takový kontakt, který vám odsouhlasil poskytnutí jeho osobních údajů k dalšímu zpracování.

Krok 3: Nabídka pro doporučeného 

Vámi doporučeného člověka budeme v krátké době kontaktovat. Jestli potvrdí zájem o fotovoltaiku, zpracujeme mu nezávaznou indikativní nabídku. Do nabídky mu dáme extra slevu, kterou získá díky vašemu doporučení. 

O klíčových bodech průběhu naší komunikace s doporučeným kontaktem Vás budeme informovat. 

4. Dodání díla doporučenému, jeho platba, a výplata vaší odměny 

V případě, že vámi doporučený kontakt naši nabídku akceptuje a objedná, tak se pustíme do práce na dodání díla řádně a načas. 

Po dodaní díla a jeho uhrazení vám vyplatíme vaši odměnu za doporučení.

* Partnerský program je platný od 1. 10. 2023. Odměny se vyplácí pouze za doporučení skrze formuláře a po dodání a uhrazení díla doporučeného. 

Registrace do Partnerského programu

Vyplňte vaše údaje pro registraci do Partnerského programu společnosti GoldenSUN.energy >>


 Děkujeme. Vaši registraci jsme obdrželi.

Náš tým Vás bude v případě potřeby kontaktovat.

Nyní nám můžete zaslat Vaše první doporučení vyplněním formuláře "Doporučit kontakt", který se nachází na této stránce.

Děkujeme a tešíme se na spolupráci s Vámi.


Doporučit kontakt

Zde můžete vyplnit kontaktní údaje vámi doporučované osoby a odeslat. Abychom Vás uměli spárovat s vašim doporučením, uveďte také vaše údaje.


 Děkujeme, Vaše doporučení jsme obdrželi!

Náš tým Vás bude informovat o průběhu komunikace s vámi doporučenou osobou.


Jestli chcete zadat další doporučení je potřeba aktualizovat tuto stránku obnovením stránky nebo stisknutím klávesy F5 na Vašem počítači. Případně znovu navštivte webovou adresu https://partner.goldensun.energy/

Otázky & odpovědi

Jaká je výška odměny?

Výška odměny je závislá na velikosti elektrárny a její ceny (Cena díla) a typu elektrárny. Dle typu rozlišujeme elektrárny pro fyzické a právnické osoby:

  • Odměna za doporučení elektrárny pro rodinné domy se rovná 5 % z ceny díla bez DPH (příklad: doporučený kontakt zakoupí fotovoltaickou elektrárnu v hodnotě 400 000 Kč bez DPH - v takovém případě má doporučitel nárok na odměnu 5 % z částky 400 000 Kč, což činí 20 000 Kč)
  • Odměna za doporučení elektrárny pro komerční realizace se rovná 2 % z ceny díla bez DPH (příklad: doporučená společnost zakoupí fotovoltaickou elektrárnu v hodnotě 3 000 000 Kč bez DPH - v takovém případě má doporučitel nárok na odměnu 2 %, což činí 60 000 Kč)

Detaily aktuálně platného ceníku odměn za doporučení vám poskytneme po zaslání vaší žádosti o registraci do Partnerského programu a po jejím schválení.

Nárok na odměnu vzniká okamžikem plného zaplacení ceny zprostředkovaného díla vámi doporučeným zákazníkem. GoldenSUN.energy se zavazuje o vzniku nároku na odměnu Partnera neprodleně informovat a spustit proces vyplacení odměny.

Odměnu vám vyplatíme do 60 dní poté, co vámi doporučený kontakt dílo akceptuje a uhradí všechny faktury.

V procesu registrace do programu a po započetí spolupráce s vámi podepíšeme Smlouvu o spolupráci (Affiliate partnerský program GoldenSUN.energy), ve které se dozvíte všechny podrobnosti. Odměna bude vyplacena na základě této Smlouvy nebo na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Partnerem, pokud partner faktury vystavuje. Splatnost odměny/faktury je 30 dnů od vzniku nároku a nebo vystavení faktury.

Doporučený kontakt dostane díky vašemu doporučení od nás extra slevu (Extra sleva pro doporučeného přítele). Výše slevy je stejná jako výše odměny, kterou byste dostali.

Ano, to je možné. V takovém případe bude váš doporučený kontakt dvojnásobně spokojený, jelikož dostane dvojnásobnou výši slevy. Odměna, které se vzdáte, se neztratí, ale připíšeme ji vašemu příteli jako další extra slevu (dvojnásobná sleva pro doporučeného přítele).

Po vaší úspěšné registraci do Partnerského programu vám zašleme návrh smlouvy. Pro úplný začátek Partnerské spolupráce není nutno mít smlouvu hned podepsanou, avšak je potřeba mít smlouvu podepsanou před tím než vám vyplatíme první odměnu. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Vypovězením smlouvy nezaniká nárok na odměnu partnera za leady zprostředkované během platnosti smlouvy a během období po schválení partnerství.

Ano, můžete doporučit libovolné množství kontaktů. A za každý kontakt, který si od nás pořídí elektrárnu a uhradí celé dílo, dostanete odměnu.